Loading...

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Maarten Wauters

Algemeen

Maarten Wauters en de daaraan gekoppelde dienstverlening genaamd “Reprogram Your Body & Mind” is opgericht door Maarten Wauters en ingeschreven onder KBO 0681.871.101 met als doel diensten te verlenen in het domein van hypnose therapie, coaching en energetische healing.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Maarten Wauters en Reprogram Your Body & Mind en op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Verhindering

Het opzeggen van een afspraak kan tot 24h voor de aanvang van uw afspraak zonder bijkomende kosten. Wanneer u te laat afzegt en/of niet op uw afspraak verschijnt, zal het volledige bedrag alsnog worden aangerekend.

Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn steeds te bevragen bij Maarten Wauters. Een voorafgaand kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. De tarieven die aangerekend worden variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (type hypnose, coaching, healing, training, …)

Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties en ten laatste ter plaatse betaald aan Maarten Wauters. Betaling ter plaatse kan cash of via de Bancontact.

Aansprakelijkheid

Resultaten kunnen per cliënt verschillen. Het advies dat ik verstrek tijdens de sessies en training is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Maarten Wauters is nimmer aansprakelijk voor directe en indirect schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. Voor ernstige lichamelijke en psychische klachten kan je best een dokter raadplegen.

Vertrouwelijkheid

Maarten Wauters en de service van Reprogram Your Body & Mind is verplicht tot geheimhouding van alles wat werd besproken tijdens een sessie. Voor overleg met derden, incl andere hulpverleners, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Afspraken

Indien een klant via de website of telefonisch inschrijft voor een sessie, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dat geval gehouden aan integrale betaling van het toepasselijk tarief. Dit tenzij een annulatie plaats vindt binnen het hierboven beschreven kader.

Toepasselijkheid

Indien, om wat voor reden dan ook, er nood is aan gerechtelijke stappen zal de Rechtbank van Mechelen bevoegd zijn.

Privacy beleid

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jou versterkte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Maarten Wauters. De verstrekte gegevens worden niet gedeeld met bedrijven en instellingen buiten Maarten Wauters. Maarten Wauters gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je te informeren over andere producten en diensten van Maarten Wauters – als je dat op prijs stelt.

Beveiliging van cookies

Maarten Wauters maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies

Maarten Wauters kan gebruik maken van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de website voor je gemakkelijker te maken. Maarten Wauters kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikersessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Wijzigingen

Maarten Wauters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen; zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage

Je hebt recht op inzage in je gegevens en wijzigingen van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in je persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan: Maarten Wauters Mispelweg 8/003 2830 Willebroek België